Stödet till svenska gruvor är rekordstort

Svenskar ställer sig positivt till gruvnäring i Sverige. Det bådar förstås gott till nya projekt som att bryta zink i Sala. Det finns flera anledningar till att svenskar numera tycker att det är bra att utveckla gruvnäringen i Sverige. Kriget i öst är en sak. Dessutom finns det ju ett stort intresse för miljö och hållbarhet. Här är det verkligen viktigt att se på lokala lösningar som minskar transporter och utsläpp.

Fast gruvnäring måste ju precis som svenska industriföretag få tillgång till el. På senare tid har priserna för el stegrat och det har en hämmande effekt på vår industri.

Gruvnäringen ger jobb och tillväxt

Av de svenskar som ställer sig positiva till att gruvnäringen i Sverige utökas så anser de flesta att det här är bra för att det leder till fler jobb och utökad tillväxt. Man är medvetna om att gruvnäring kommer att påverka miljön men de flesta tycker att det är ett pris som är värt att betala för ökad tillväxt.

Självförsörjning är också en kritisk punkt

Det är också många som menar att vi ska satsa mer på våra egna gruvor eftersom det ger oss självförsörjning av viktiga råvaror och material. Kanske var det på grund av pandemin och efterföljande krig som alltfler började tänka i dessa banor. Ett nytt läge i världen påverkar ju hur vi kommer att klara läget och det finns stora fördelar med att ha råvaror som andra länder också behöver. Både kommersiellt och politiskt.

Det här kan leda till att vi under kommande år kommer att se alltfler gruvor öppnas upp på olika håll i Sverige.