Stor zinkfyndighet i Sala säkrar framtida varmgalvanisering

Det kan vara så att den största tillgången av zink någonsin i Sverige har hittats av Alicanto Minerals. Det ska finnas 311 000 ton zink i en fyndighet i Sala. Detta är viktigt för zink är ett mineral som behövs för framställning av järn och stål som ska användas i miljöer där risken för rost är hög.

Idag används zink för att man ska kunna varmgalvanisera järn och stål för att få en rostskyddsbeläggning. Zink är ju ett grundämne som är ganska vanligt förekommande i jordskorpan. Det är den fjärde mest producerade metalken efter järn, aluminium och koppar om vi ser på vikten.

Utvinning av zink i Sala

Alicanto Minerals är ett australiensiskt företag men de har ett svenskt dotterbolag, Zaffer Sweden. Utöver zink så har man också hittat silver och bly i samma fyndighet och nu finns det ett stort intresse av utvinning. Det här kräver att en gruva etableras.

Alicanto Minerals kommer att ansöka om det som kallas för bearbetningskoncession för att kunna gå vidare och starta en ny gruva. Det här är en tidskrävande process men det finns god anledning till att tro att de kommer att få tillståndet och dra igång utvinningen av zink i Sala.

Sverige är en viktig källa till zink

Idag står Sverige för en tredjedel av produktion av zink inom EU och brytningen av denna mineral pågår på platser som Askersund och i Hedemora. Kina är världens största producent och Peru och Australien är också viktiga källor. Men Sverige ligger inte så långt efter och gapet kan bli ännu mindre om man börjar bryta zink i Sala.