Det går att göra bensin av träflis

Det har gått flera år sedan man började experimentera med trärester som källa till bränsle för bilar. Det finns ett särskilt bränsle med namnet M56 som forskare vid Luleå Universitet har kört en bil med på ett framgångsrikt vis. Det här är en blandning av bioetanol och bensin.

Metanol från träflis från svenska skogsindustrin

Metanolen i denna bensin kommer från rester från svensk skogsindustri. Här finner vi träflis och sågspån. Det går alltså att göra bensin med träflis som källa vilket kanske kan vara en hjälp i tider då industrin kämpar med stegrande elpriser. Även om vi satsar stort på elfordon och detta ser ljust ut så måste vi ju komma ihåg att dessa fordon ska tankas med el och den blir alltså dyrare för var dag som går.

Hur långt kan vi komma på träflis?

När man testade med M56 så gick det att köra långt med bränslet. Den studie som genomfördes vid universitetet visade att det går att köra över 1000 mil med bränslet som bygger på skogsrester. Dessutom blev det jämn och fin körning och motorn skadades inte av att köras på det blandade bränslet.

Möjligheter till syntetisk bensin i framtiden

Det finns tecken om att det kan bli möjligt att göra om skogsmetanolen till syntetisk bensin i framtiden. Detta syntetiska bränsle skulle man då kunna använda i en vanlig bensinbil. Detta kan ju bli väldigt viktigt i framtiden då det fortfarande finns fullt dugliga bensinbilar men kanske inte samma tillgång till vanlig bensin. På så vis skulle det vara möjligt att övergå till fossilfria bränslen utan att alla kör elfordon.