Stålindustrin är mycket viktig för Sverige

Det finns ett stort intresse av att satsa mer på stålindustrin och det är inte konstigt. Det här är en svensk industri som mår bra. Den exporterar varor för omkring 100 miljarder kronor varje år. Industrin är en god källa till jobb i olika industriområden i Sverige.

Sverige är väl förankrat inom metallindustrin

Att Sverige har en god förankring inom metallindustri kan knappast förvåna den som kan lite om vårt lands historia. Det har ju brutits järnmalm och mineraler som zink för varmgalvanisering hur länge som helst. Vi är vana vid att arbeta med metall och hantverket ligger som god grund till de moderna arbetsmetoderna med CNC och ny teknik.

Stålindustrin skapar jobb inom andra branscher

Utöver att vi kan utvinna materialen som vi formar metalldelar och produkter av i Sverige så äe stålindustrin en viktig motor för andra branscher. Det sägs att varje jobb som finns inom stål- och metallindustri ger upphov till två jobb till. Det handlar dels om legoleverantörer som jobbar tätt med industriföretagen och så har vi branscher där man hanterar färdiga produkter vidare.

Inom tillverkningsindustrin har man stora behov av delar av metall. Och så engageras andra industrier som gummiindustrin där man också är med och tar fram delar till färdiga delar och produkter. Det bildas ringar på vattnet då ett projekt kräver många olika insatser vilket leder till fler jobb.

Metallindustrin är en motor inom hållbarhetsutveckling

Det ska också sägas att metallindustrin är med och ställer om för hållbar industri i Sverige. Man jobbar med hållbara lösningar och rättar sig efter miljödirektiv. Faktum är att Sverige är bäst i världen på att tillverka stål som är bra för miljön och våra industrier är hela tiden igång med förbättringar på denna front.