Digital utbildning för metallindustrin

Det finns ett stort behov av kompetens inom svensk metallindustri. Detta har lett till att man inom metallbranschen har börjat jobba mer med digitalt utbildningsmaterial. Det digitala formatet lämpar sig väl både för nya metallarbetare och för veteraner som behöver uppdatera sin kunskap.

En digital plattform för kompetens inom metallindstrin

För att öka kompetensen bland de som jobbar inom metallindustrin har plattformen Metallkompetens lanserats. På denna plattform finns det handböcker i digitalt format. De berör områden som aluminium, stål och teknik för gjutning. De handböcker som finns på sajten går igenom metoder för tillverkning såväl som kompletta processer inom metallindustrin.

Den som jobbar på en verkstad kan vidareutbilda sig med materialet och det går också att använda det för nya studenter som vill få in en fot inom verkstadsproduktion. Det fina med den här sajten är att det går att sätta ihop material som är skräddarsytt för de faktiska behoven.

En lärare inom metallproduktion kan alltså plocka ut väsentliga delar och den som jobbar på verkstad kan hitta det utbildningsmaterial som krävs för att bättre förstå en viss tillverkningsmetod. Det finns också möjlighet att vara med och bidra med mer material och kunskap.

Digitala utbildningar är ett måste idag

Idag är digitala utbildningar ett måste för att metallindstrin snabbt ska kunna få den kompetens som krävs. Det är inte alltid möjligt att hålla en lokal kurs. Den som redan jobbar inom industrin behöver få kunskapen på ett sätt som inte stör nuvarande schema och arbetsinsats.

Genom att samla material online och göra det tillgängligt för alla kan takten öka och fler få den kompetens som vår svenska metallindustri kräver.