Dagvattenkassetter av plast är lätta att jobba med

Idag kan vi använda oss av dagvattenkassetter och dagvattenmagasin av plast för att skydda offentliga miljöer och industriområden. När vi pratar om hållbarhet inom industrin så är det också viktigt att kunna hantera spillvatten med filter på ett effektivt sätt. Det blir möjligt med de smarta systemen av plast som är lätta att installera och hantera.

Plast är väldigt bra för dagvattenhantering

Plasten som används för dagvattensystemen som grävs ner i marken är säker. Den formas med metoder som formsprutning så att det blir kompletta delar som sedan kan skruvas ihop. Vattnet som samlas på parkeringsplatser och på vägar kan snabbt rinna undan via dagvattenkassetter och dagvattenmagasin.

Fördröjningsmagasin ser till att det hela blir säkert så att marken inte blir sank. Vattnet kan sedan ledas vidare till avlopp eller ut i naturen. Med filter får man bort metaller och gifter som kan finnas i spillvatten från industri såväl som på marken där man köra lastbilar och bilar.

Lätt att bygga på med nya delar

Dagvattensystem som görs av plast behöver inte grävas ner så djupt i marken. Man jobbar med en plan som är i enlighet med hur regionen ser ut. På så vis är det lättare att få vatten att rinna i den riktning som önskas. Sedan går det alltid att bygga på med nya delar om det behövs.

Då systemen görs i enlighet med en viss design kan man alltid gräva ner en del till eller ändra om när detta behövs. På så vis skapas ett mycket bra skydd mot översvämningar. Det är ju ett måste i industriområden där stora ansamlingar av vatten kan få en förödande effekt.