Höga elpriser påverkar industriproduktionen

Det finns en stor efterfrågan på plast- och gummiprodukter. Produktionen borde gå på högvarv med höga elpriser har lett till att många industriföretag gör precis tvärtom. Det finns en undersökning från IKEM som visar att 34% av alla svenska plast- och gummiföretag har tvingats till driftuppehåll på grund av de höga priserna för el.

De höga elpriserna är oroande om vi ser framåt. Det går inte att säga när de kommer att kunna stabiliseras och det kan innebära att flera företag får klappa ihop då det inte håller. Som det ser ut nu förväntas fler företag införa driftuppehåll på grund av de stigande elpriserna.

Stabila elpriser har varit Sveriges starka kort

Det här är viktigare än vad man kan tro. Om vi ser tillbaka på hur det har fungerat på senare år för svensk gummi- och plastindustri så har stabila elpriser haft stor betydelse. Det är något som har gett svenska företag en fördel och något att konkurrera med på världsmarknaden.

Nu försvinner denna fördel och hur det kommer att påverka svensk industri återstår att se. Att företag infört driftuppehåll med fulla orderböcker är givetvis allvarligt. Det handlar ju om uppehåll som påverkar hela branschen. På konsumentnivå så kan vi komma att se det som högre priser för plastförpackningar när vi köper produkter av detta slag i butiken.

Politikerna måste ingripa

Om detta inte ska bli ett haveri för svensk industri är det förstås viktigt att våra politiker tar krafttag och det så snart som möjligt. Plast- och gummindustrins hälsa är av intresse för hela Sverige då detta påverkar hela kedjan ner till butik och slutkund.