Kan grönt elektrobränsle bli en lösning?

Det finns redan planer om en första elektrobränslefabrik i Sverige och en till kan vara på gång. Kan detta vara något som kan hjälpa svensk industri med skenande priser för el? Den första stora anläggningen för så kallat grönt elektrobränsle kommer att ligga i Örnsköldsvik. Den byggs av Liquid Wind och anläggningen går under namnet Flagship One.

Fabrik nummer två förväntas byggas av samma bolag i Sundsvall.

Vad är elektrobränslen?

Syntetiska bränslen som framställs från el och vatten genom en elektrolysprocess är samma sak som elektrobränslen. Processen ger vätgas och syrgas. Vätgasen går att reagera med koldioxid som kommer från rökgaser vi redan nu har inom industrin. Detta ger oss metanol eller annat kolväte som i sin tur kan användas som drivmedel eller helt enkelt som kemikalie.

Elektrobränsle under perioder då elpriserna stiger

Det som är intressant med elektrobränslet är att man kan förvara detta för senare användning. Det går alltså att ha som en form av backup för perioder då elpriserna stiger. Därmed kan vi se detta som en lösning för svensk industri som lider av priser som till och med leder till produktionsstopp trots att man har beställningar.

Med elektrobränslet kan det vara möjligt att få en bättre kostnadsnivå på svensk produktion. Det är förstås något som kan påverka all svensk industri och näringsliv på ett positivt sätt. Men detta kräver samarbeten samt att man jobbar framåt på ett effektivt och målinriktat vis.

Hur det blir med detta får framtiden utvisa men det hela är i full sving så det lär inte dröja så länge innan vi kan börja utvärdera denna möjlighet.