Elfordon kräver fabriker för batterier

Det är uppenbart att bilföretagen som satsar på den nya generationens elfordon även tänker på hur dessa ska förses med kraft. Trots att elpriserna stegrar så ökar intresset bland konsumenter för fordon på el. Och inom industrin finns det också ett intresse för att lägga om från bensindrivna transporter till de som går på el.

Men för att det ska gå att transportera material och produkter med lastbilar på el så måste de ha batterier som är byggda för detta. Det är ju inte rimligt att ladda efter bara någon timmes transport. Det behövs starka batterier som räcker länge för att eldriften ska bli möjlig.

Volvo drar igång ny batterifabrik i Sverige

Nu finns det planer från Volvos sida om att starta en fabrik i Sverige för att ta fram battericeller till lastbilarna. Det finns en stor efterfrågan på tunga lastbilar som går på el och då gäller det att kunna få fram rätt typ av batterier. Den nya fabriken kommer antagligen att öppnas i Mariestads kommun.

Volvo vill vara med och påverka så att vi ställer om från fossilt bränsle till el. För att kunna göra en insats inom detta område kommer de att behöva försörjningen av batterier för detta. Det är därför man planerar att själva stå för batteriproduktionen.

Samma trend har setts hos andra biltillverkare som inte bara inser att det är viktigt att ha en stadig produktion av batterier. Med egen produktion går det ju även att styra över utvecklingen av batterikraften på ett bättre vis. Det är säkerligten en god anledning till Volvos batterisatsning.