PMtech

PMtech är ett estniskt företag med bas i Vällingby i Stockholm. Det här är ett ingenjörsföretag som erbjuder integrerade BIM- och It-lösningar för byggindustrin. De kan skapa BIM-prjekt med fokus på utveckling och design av betongelement som är prefabricerade. De skapar nya produkter för byggsektorn och ser sig själva som en form av pionjärer inom utveckling av byggteknik.

Med hjälp av PMtech kan byggprojekt förenklas. Deras stöd kan också leda till byggprocesser som blir mycket mer kostnadseffektiva samtidigt som resultaten förbättras.